Over het archief

Op het landgoed Zonnebeek bij Enschede bevindt zich het Archief Twentse Textielfamilies; een van de grootste particuliere archieven van de provincie Overijssel. Dit archief valt onder de Stichting Edwina van Heek en staat in nauwe betrekking met de Familievereniging Van Heek. Aanvankelijk besloeg de collectie enkel het uitgebreide familiearchief Van Heek, echter is dit in de loop der jaren uitgegroeid tot een waardevolle verzameling familiearchieven van aanverwante Twentse textielfamilies. Op dit moment beslaat de collectie de familiearchieven Van Heek, Jannink, Ledeboer, Jordaan, Ter Horst en bevat documenten afkomstig van de families Blijdenstein en Ter Kuile. Het archief is nog groeiende; regelmatig wordt 'nieuw materiaal' aangeleverd en door ons dankbaar in ontvangst genomen. Het archiefmateriaal wordt in een speciaal daartoe ingerichte kluis bewaard, waardoor de archieven op een veilige manier ook voor de toekomst worden gewaarborgd. Het inventarisatiewerk is overigens nog niet voltooid en daardoor zal de inventaris in de loop der tijd blijvend worden aangevuld.

Deze familiearchieven hebben betrekking op de particuliere levensfeer van leden van bovengenoemde geslachten. Hoewel het particuliere leven van de fabrikant niet volkomen te scheiden valt van het zakelijke, worden de bedrijfsarchieven doorgaans beheert door het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. De documenten op Zonnebeek dateren uit de achttiende tot twintigste eeuw en behelsen particuliere correspondentie, foto's, akten en curiosa.

Sinds het voorjaar van 2021 kunt u via deze website de inventaris van onze archieven raadplegen. Hiermee komt een grote wens van ons in vervulling, want dit archief omvat veel unieke en daardoor waardevolle documentatie aangaande de regionale en industriƫle geschiedenis van Twente. Ook ten aanzien van familieonderzoek kan dit archief bijzondere vondsten opleveren.

U kunt via een email inventarisnummers aanvragen, echter verzoeken wij u ook de onderzoeksvraag mede te delen. Doordat sommige documenten de levensfeer van thans nog in leven zijnde familieleden kunnen raken, zijn sommige inventarisnummers namelijk slechts beperkt openbaar. Wij nemen uw aanvraag graag in behandeling en zullen in samenspraak met u (indien nodig) een bezoek inplannen; het archief heeft namelijk geen vaste openingstijden en is daardoor niet zonder afspraak te bezoeken.

Wij horen graag van u en wensen u veel onderzoeksplezier!

Olaf Visscher, Derk Jordaan, Michiel Tattersall en Eileen Jordaan-Jannink,
de archiefmedewerkers

info@archieftwentsetextielfamilies.nl

Postadres:
Archief Twentse Textielfamilies
Zonnebeekweg 114
7546 RH Enschede